Vrienden van Slot STRIGO

Een exclusief en effectief netwerk. Voor en door innovatieve ondernemers.

Vrienden van Slot STRIGO is een netwerk van ondernemers. De leden helpen
elkaar met ondernemersdilemma’s, zakelijke vraagstukken en het anticiperen
op maatschappelijke ontwikkelingen en trends.

De Vrienden van Slot STRIGO komen zes maal per jaar bijeen op Kasteel Ammersoyen, op persoonlijke uitnodiging van Frank Spierings.

Opmaak & realisatie: