LEGO® SERIOUS PLAY®

STRIGO biedt gecertificeerde LEGO® SERIOUS PLAY® workshops en trainingen. Een creatieve en door de wetenschap onderbouwde, bewezen en zeer effectieve methode. Toepasbaar bij strategie- en visieontwikkeling, teamvorming het opzetten van plannen of het inzicht krijgen in innovatie. De kracht van LEGO® SERIOUS PLAY® is 100% deelname van iedereen aan de tafel.

Opbrengst van een LEGO® SERIOUS PLAY® workshop of training

  • Zicht op een oplossing bij een complex en lastig vraagstuk, waarop (nog) geen duidelijk antwoord is;
  • Deelnemers die over de eigen grenzen heen kijken en onderlinge verbanden zichtbaar maken;
  • Gedeelde inzichten;
  • Meerdere opties, scenario’s en oplossingen die een keuze mogelijk maken;
  • Betrokkenheid bij het proces, de verandering en de oplossingsrichting;
  • Eerlijke, open én gezamenlijke communicatie.

Kennisgeving: LEGO is een handelsmerk van de LEGO Groep.

Logeion