Privacy Statement

Wanneer je contact met ons opneemt, diensten bij ons afneemt of de website bezoekt, laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens bij ons achter. Wij vinden het belangrijk, en zijn verplicht, je goed te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd staat verwoord in deze Privacy Statement.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Doordat je onze website bezoekt, een contact- en/of inschrijfformulier invult, en/of gebruik maakt van onze onze Diensten worden jouw persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.

Waarom we gegevens nodig hebben
Om contact met je op te nemen en om onze Diensten te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante zaken. Alle informatie die je met ons deelt, wordt zorgvuldig bewaard. Je gegevens worden tevens verwerkt om nieuwsbrieven te versturen of je anderszins te informeren over onze activiteiten en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Bewaren
Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Er is een uitzondering: wij zijn wettelijk verplicht onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.

Delen met anderen
Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend aan derden ter verwerking verstrekken, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt bijvoorbeeld met onze:

  • Bank, vanwege de verwerking van betalingen
  • Belastingadviseur, vanwege verwerking van facturen met adresgegevens
  • Nieuwsbriefsoftware, voor onze digitale berichtenservice
  • Websitehoster/-redacteur voor de opslag van gegevens uit online tool Ringen van Invloed
  • Online marketing consultant die, middels Google Analytics, de bezoekgegevens van de website analyseert.
  • Trainers, om cursisten te kunnen bereiken bij calamiteit

Wij hebben verwerkersovereenkomsten gesloten om te zorgen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrief
Onderaan iedere nieuwsbrief/berichtenservice vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aa een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel op dat daardoor sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Met Google Analytics wordt jouw bezoek- en klikgedrag op onze website geanayseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie.

Beveiliging
Je gegevens zijn goed beveiligd. Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@strigo.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@strigo.nl. Wij zullen zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken op je verzoek reageren. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.