Ringen van invloed
Belanghebbende
  • verwijder
Oefenen invloed uit op Beslissers
Dragen bij aan...
Kunnen de ‘stekker’ eruit trekken
Ondervinden de gevolgen van...
Mede verantwoordelijk voor beslissingen van doorslaggevende invloed.
Werken daadwerkelijk mee aan het project. Staan dichtbij het projectteam.
Leveren bepaalde inhoudelijke inbreng. Zij geven hun mening en delen kennis.
Hebben geen actieve rol in het project, maar moeten wel op de hoogte gehouden worden.
Registreer
Login
Registreren
Login

Ringen van Invloed