Omgevingswet voor communicatieprofessionals

In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet van kracht. Met deze wet voegt de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling samen. De wetgeving wordt eenvoudiger, duidelijker en biedt meer ruimte voor lokaal maatwerk en participatie.

Dat heeft stevige impact op jouw werk als communicatieprofessional. Maar wat precies? En hoe geef je dat vorm? ? Een inspirerende en leerzame praktijkmiddag met interessante sprekers, vakgenoten en interactieve workshops.

Traininginformatie

Deze praktijkmiddag start met een algemene introductie over de Omgevingswet: waar hebben we het precies over? En wat betekent dat voor jou als communicatieprofessional? Aansluitend zijn er drie workshops:

Workshop Anders werken
De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van medewerkers van een gemeente, waterschap, provincie en rijkspartijen. Zo wil de nieuwe wet bijvoorbeeld meer ruimte bieden aan initiatiefnemers. Hoe doe je dat als organisatie? Wat betekent dit voor het gedrag van medewerkers? Een implementatiemanager Omgevingswet en een P&O-adviseur vertellen wat de opgave is voor het anders werken in hun organisatie. En hoe zij daar vanuit hun eigen rol en expertise een bijdrage aan leveren. Wat verwachten zij van een communicatieprofessional? En hoe denken die er zelf over? Hoe kunnen verschillende disciplines samenwerken om de gewenste beweging in gang te zetten?

Workshop participatie
Het betrekken van belanghebbenden bij eigen plannen in de fysieke leefomgeving is niet nieuw voor de overheid. Omdat de Omgevingswet meer ruimte wil bieden aan plannen van ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties, valt te verwachten dat overheden steeds vaker te maken zullen krijgen met participatietrajecten van anderen. Die initiatiefnemers hebben de plicht zelf participatie te organiseren. De wet schrijft niet voor hoe dat moet gebeuren, omdat dit erg van de situatie afhangt. Van de overheid wordt wel gevraagd het voortouw te nemen in het geven van tips en adviezen over participatie. Welke rol kun jij als communicatieprofessional pakken? Monitoring, coaching, procesbegeleiding? Vraagt dit om andere competenties? Via het praktijkverhaal van een burgerinitiatief en een gemeente voeren we het gesprek met elkaar onder leiding van een participatie-expert.

Workshop themagericht communiceren
De Omgevingswet helpt bij het aanpakken van grote maatschappelijke opgaven, zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. Dat zijn opgaven die geen enkele organisatie in zijn eentje aan kan. Dat vraagt vereende inspanning: van de overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en burgers. Hoe werk je samen en wat betekent het voor de communicatie? Daar zijn verschillende manieren voor. Een daarvan is themagericht communiceren: het onderwerp centraal. Over hoe dat in zijn werk gaat, en wat je er aan kunt hebben in het kader van de Omgevingswet.

Communicatieprofessionals werkzaam bij provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten

Datum
Datum volgt

Tijd
13.00-17.00 uur

Locatie
Villa Oldenburg. St. Michielsgestelseweg 8, 5261 NH te Vught

Open inschrijving
195,- p.p. excl. 21% BTW, inclusief hapje en drankje

Brochure praktijkmiddag ‘Omgevingswet voor communicatieprofessionals’ binnenkort online

Sprekers

Inschrijven binnenkort mogelijk

Contact

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met:

Kim van Ingen